การรับประกันคะแนน

หากผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกครั้ง แต่สอบได้คะแนนไม่ ถึง 750 คะแนน สามารถเรียนทวนซ้ำฟรีกี่รอบก็ได้ค่ะ 
 
 
ขั้นตอนการยื่นคะแนนเพื่อรับสิทธิ์เรียนทบทวน:
Classroom
Classroom

Classroom
Classroom

1/1
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทุกครั้งในคอร์สแรก

 

​​เหตุผล: เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกครั้ง เนื่องจากหากผู้เรียนขาดเรียนเพียงครั้งเดียว จะทำให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนเนื้อหาถึงประมาณ 3 บท

Business People
Business People

Business People
Business People

1/1
2. หากประสงค์เรียนทวนซ้ำ ให้ผู้เรียนนำผลคะแนนมายื่นก่อนบัตรนักเรียนหมดอายุ หากเลยกำหนด ทางโรงเรียนขออนุมานว่าผู้เรียนสละสิทธิ์การเรียนทบทวน

 

​​

Successful Work Team
Successful Work Team

Successful Work Team
Successful Work Team

1/1
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียนทวนในหนังสือ 3 หน้าสุดท้ายได้อย่างละเอียด หรือสอบถามผ่าน LINE ID: @krubirdhome ได้เสมอค่ะ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้เรียนทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียน KRUBIRD ENGLISH ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เรียนทุกท่านนะคะ